Hairstyle Pure

ALGEMENE VOORWAARDEN1. Inleiding

De hieronder gepreciseerde algemene verkoopvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle Gebruikers van de websites van hairstyle pure (hierna "Gebruiker" of "U"), en de verkoper Hairstyle Pure Cloet Jorinca - BTW-nummer: BE 0560.985.642 Koning Albertstraat 3  , 8850 Ardooie : (GSM: +32468300315). Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Hairstyle Pure kan er toe bewogen worden specifieke bepalen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de websites van Hairstyle Pure (hierna de "Site"). Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door verbinding te maken met de Site, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hierop staan te respecteren.


2. Een bestelling doorgeven

U kunt uw bestelling enkel op volgende manier doorgeven:- Per internet op onze site: www.hairstylepure.be, dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wanneer u uw bestelling doorgeeft ontvangt u op het opgegeven e-mailadres uw bevestigingsmail, wanneer u deze niet ontvangt in uw 'postvak in' gelieve uw map'ongewenste email' te controleren, soms worden de bevestigingsmails als spam aanzien.
Mocht u geen bevestigingsmail ontvangen hebben gelieve contact op te nemen met ons.
Bij overschrijving kunt u ons rekeningnummer terug vinden op de site, bij beveiligd betalen via  Bancontact  ontvangt u een bevestiging. U kunt ook contant betalen in het kapsalon. Levering NA betaling.


3. Annuleren van een bestelling

Als u een bestelling heeft geplaatst maar uiteindelijk van uw bestelling wilt afzien, kunt u deze bestelling kosteloos annuleren. Dit moet wel gedaan worden voordat de bestelling is verzonden. U kunt deze annuleren door ons te contacteren op het nummer 0468/300.315 (geen voicemail). Wanneer u een bestelling annuleert die reeds betaald is worden de kosten van betaling niet teruggestort.

4. Productinformatie

Hairstyle Pure besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.


5. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn prijzen in Euro, deze zijn vermeld incl. btw maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. Wanneer producten via internet besteld worden worden steeds verzendkosten aangerekend,behalve bij aankoop boven 75 euro, dan zijn verzendkosten gratis. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. 

6. Beschikbaarheid(voorraden)

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden die voorradig zijn bij de invoerders.Hairstyle Pure heeft zelf beperkte voorraden maar besteld regelmatig bij leveranciers(invoerder), dit na ontvangst van uw betaling. Levertijd van leveranciers bedraagt 1 - 5 werkdagen, wij proberen uw bestelling dan ook te versturen binnen de 1 - 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn bij de leverancier(invoerder), verplichten wij ons ertoe u binnen 5 dagen na ontvangst van uw betaling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.


7. Wijze van levering

De op de site gekochte producten worden geleverd in België. Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. Op deze manier ontvangt u uw bestelling binnen de 1 - 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling*.
Indien u uw bestelling na 10 werkdagen niet zou ontvangen hebben gelieve dan met ons contact op te nemen per email of per telefoon. Zonder dat hiervoor wettelijke precedenten bestaan, raden we u aan reclamaties over een levering die niet op tijd aangekomen is te melden per email aan hairstyle pure . Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, en met accessoires en gebruiksaanwijzing.8.Verzendkosten.

Bestellingen onder 75€ incl.btw rekenen wij 10,00€ aan, incl administratiekosten. Bestellingen boven 75€ incl.btw worden gratis verzonden.Bij opgave van verkeerde adresgegevens door de geadresseerde zien wij ons genoodzaakt bij een nieuwe verzending verzendkosten aan te rekenen, de kosten voor deze nieuwe verzending bedragen 10,00€.


9. Recht op teruggave. 

Niet goed, geld terug.Hairstyle Pure biedt u een termijn van 14 werkdagen waarin u een product waarover u niet tevreden bent naar de afzender kunt terugsturen. Binnen deze termijn kunt u het product, voor eigen kosten naar de afzender terugsturen. Deze termijn begint op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Voordat u ons een of meerdere producten terugstuurt, dient u ons per email te verwittigen. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de gebruiker, behalve als het product niet conform is. Alleen complete producten in nieuwstaat en in de originele verpakking worden geaccepteerd. Producten die incompleet, beschadigd,gebruikt of bevuild door de gebruiker worden geretourneerd, zullen niet geaccepteerd worden.
In geval van terugsturen waarbij de klant wilt afzien van zijn bestelling zullen de gemaakte verzendkosten ten koste zijn van de klant, deze worden dan ook in mindering gebracht van het terug te storten bedrag.Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder.U dient uw bestelling terug te zenden naar het adres van de afzender.
Hairstyle Pure - Koning Albertstraat 3 8850 Ardooie
Wanneer wij u verkeerdelijk producten toesturen zal Hairstyle Pure u de verzendkosten terugbetalen die u gemaakt hebt voor het terugsturen van deze producten. De verzendkosten die terug zullen betaald worden bedragen de officiële kosten die bpost, postnl en/of tnt post aanrekend voor een verzending basispakket. De hierboven genoemde termijnen gelden vanaf het moment van ontvangst van de bestelling. Het recht van retourzending geldt zonder boete, met uitzondering van de verzendkosten.Als u gebruik maakt van uw recht op teruggave doet Hairstyle pure er alles aan de gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Dit is echter afhankelijk van technische controle die uitgevoerd wordt bij de producten, wat maximaal 6 weken kan duren. De Gebruiker wordt per overboeking terugbetaald.
Samengestelde pakketten voor scholen of opleidingscentra worden niet teruggenomen en genieten dus geen retourrecht.


10. Bescherming persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd. Met uw bestelling bij Hairstyle Pure bindt u zich ons correcte informatie u aangaande te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten. U kunt op elk moment bij Hairstyle Pure een verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen.
Hairstyle Pure heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie. Alleen Hairstyle Pure en haar gecontracteerde partners hebben het recht u informatie te sturen aangaande specifieke en regelmatige promotionele acties. Deze partners worden speciaal door Hairstyle Pure uitgekozen en worden erkend om de kwaliteit van hun producten en diensten.


11.Garantie.

Alle elektrische apparaten genieten een garantie van 1 jaar dit vanaf datum van levering,


12.Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in ons aanbod.


13. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Algemene voorwaarden DIENSTEN

Sancties voor niet-betaling 

Onze diensten dienen ter plaatste en onmiddellijk na de verleende dienst betaald te worden. Er is mogelijkheid om te betalen met bancontact, payconiq, cash. 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hairstyle Pure beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie (verleende dienst) van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1,5% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Wij rekenen ook per niet betaalde factuur een administratieve kost van €10,00 per betalingsherinnering. 

Indien u niet tevreden bent over de dienst moet u dit schriftelijk en aangetekend schrijven naar Koning Albertstraat 3 - 8850 Ardooie, binnen de termijn van 5 dagen na de verleende dienst. Zo niet kunnen wij niet meer aansprakelijk gesteld worden.